Sports for everyone

We mikken op de actoren in sport!

Leer hoe STOSIO de noden van een altijd veranderende sportgemeenschap tegemoetkomt.


Atleten

Een belangrijke actor binnen de sportgemeenschap is de atleet. Met atleten bedoelen we zowel de professionele sportbeoefenaar als de persoon die in zijn vrije tijd wenst te bewegen, als de individuele sporter en de ploegsporter.

Organisaties

Onder organisaties verstaan we verenigingen die de atleten de omkadering bieden opdat zij hun sport kunnen beoefenen. De gemeente, federatie en sportclub zijn de bekendste organisaties.

Experten

Onder experten verstaan we individuen of groepen die de atleten ondersteunen in het uitoefenen van hun sport of hen helpen een hoger niveau te bereiken. Voorbeelden van experten zijn coaches, medische staf, scheidsrechters, bestuursleden, sponsors ...

Volg ons!


Proces


Tijdens het analyseren van het sportlandschap, hebben we 3 domeinen gevonden in de welke zich problemen bevinden.
STOSIO zal trachten de sportgemeenschap te helpen, door projecten te ondersteunen, die oplossingen bieden voor één of meerdere van deze problemen.

Financiën

Tijd en Organisatie

Mensen en Kennis

Onze projecten


Projecten die oplossingen bieden voor één of meerdere problemen in het sportlandschap.

Contacteer ons


Heb je een vraag of nieuw project? Stuur het ons door en we laten je weten hoe we je kunnen helpen.